Zawory Wydmuchowe Przeciwwybuchowe Serii PDVE4 CKD

Przyłącza: 3/4’’ - 2’’.

  • Ciśnieniowa i przeciwwybuchowa struktura zaworu: d2G4 (ochrona przeciw ogniowa d2),
  • Normalnie zamknięty.
loading...
  • Zawory Wydmuchowe Przeciwwybuchowe Serii PDVE4

Menedżer Produktu CKD

Tomasz Rocławski
tel. +48 58 660 77 19
mob. +48 608 592 181
tro@bibusmenos.pl