Czujniki Combi

Czujniki-Combi są używane albo wtedy, kiedy potrzebny jest zapis kilku jednostek fizycznych w jednym miejscu, albo kiedy z uwagi na ograniczoną przestrzeń można umieścić w danym miejscu tylko jeden czujnik. Takie rozwiązanie zmniejsza koszty związane z zakupem, ale również koszty montażu i koszty instalacji, przy czym zredukowane okablowanie oznacza mniejszy obszar narażony na wpływy czynników środowiskowych. Nasze zestawy czujników-combi składają się maksymalnie z trzech czujników, które służą do pomiarów prędkości, temperatury i (lub) przyspieszania (drgań), jak również znajdują się w jednej obudowie.

Silnik trakcyjny - przekładnia - wózek

Cechy czujników combi

  • Możliwość zastosowania dowolnej kombinacji czujników prędkości, temperatury i przyspieszenia
  • Konstrukcja o niewielkich gabarytach i kompatybilność mechaniczna, dzięki integracji w ramach standardowych rozwiązań
  • Na zamówienie interfejsy analogowe lub cyfrowe
  • Na zamówienie, również ze szczególnie wytrzymałym okablowaniem zabezpieczonym za pomocą specjalnych struktur powłok ochronnych, które chronią przed ekstremalną temperaturą, uderzeniami kamieni i lodu (patrz Systemy czujników dostosowane do specyficznych potrzeb klienta na stronach 10/11)
  • Systemy czujników dostosowane do specyficznych potrzeb klienta
  • Parametry techniczne czujników prędkości patrz str. 4
  • Parametry techniczne czujników temperatury patrz str. 5
  • Czujnik przyspieszenia: jedna oś pomiaru, 70 g lub 250 g

Przykłady zastosowań

Jednoczesne pozyskiwanie danych pomiarowych dotyczących prędkości, temperatury i przyspieszenia (drgań) w zestawie kołowym, pod kątem monitorowania wózka.

Kierownik Działu EkoMobilności

Tomasz Barwicki
tel. +48 58 660 95 75
mob. +48 600 489 733
tba@bibusmenos.pl