Indywidualne rozwiązania w zakresie kombinacji czujników

Poza dużym wyborem produktów standardowych oferujemy również rozwiązania dostosowane do specyficznych potrzeb klienta. Produkujemy szczególnie wytrzymałe i znakomicie zabezpieczone kombinacje czujników pod kątem konkretnych zastosowań, zwłaszcza montażu czujników wraz z okablowaniem w obszarze podwozia. Podczas gdy czujniki są zwykle wyposażone w zabezpieczenia mechaniczne, to łączące je przewody są często narażone na bezpośrednie uderzenia kamieni i lodu, a styki na działanie wilgoci. Również w przypadku dłuższych połączeń kablowych poważne siły skręcające działają na okablowanie, mocowanie oraz przyłącza czujników, co może prowadzić do przerywania przewodów, a nawet do uszkodzeń czujników. Także w przypadku tych zagrożeń dysponujemy odpowiednim rozwiązaniem.

Systemy czujników

Wykonujemy połączenia kilku czujników (przeważnie temperatury i/lub prędkości), wyposażone w złącza wtykowe określone przez klienta i – jeśli to konieczne – rury ochronne, tworząc solidny i wytrzymały zestaw czujników. Nasi technicy dokonują pomiarów na miejscu, w celu zapewnienia optymalnego dostosowania długości kabli biegnących do przekładni, silnika itp.

Okablowanie

  • System okablowania o kilkupoziomowych zabezpieczeniach, z wykorzystaniem wytrzymałych przewodów, opcjonalnego poszycia izolacyjnego i bezpośrednim podłączeniem czujników do wtyczki, bez dodatkowych połączeń pośrednich
  • Zbrojone rury osłonowe (z poliamidu) lub specjalna konstrukcja poszycia do zastosowań przy szczególnie wymagających warunkach środowiskowych
  • Opcjonalne zastosowanie złączy obracanych o 360°, w celu uniknięcia skręcania przewodów
  • Opcjonalnie z certyfikatem ochrony przeciwpożarowej

Zbrojone rury do zastosowań standardowych

W branży kolejowej, w przypadku standardowych rozwiązań konstrukcyjnych w pojazdach szynowych, często stosuje się odpowiednio zbrojone rury jako osłonę okablowania, po to, aby zapewnić odpowiednie zabezpieczenie mechaniczne. Dalsze zalety tego rozwiązania to niska waga i duża elastyczność podczas instalacji.

Specjalne rury osłonowe do zastosowań w warunkach ekstremalnych

Nasze wieloletnie doświadczenia oraz bliska współpraca z klientami pozwoliły ustalić, że zwykłe zbrojone rury nie są w stanie odpowiednio zabezpieczyć okablowania przed kamieniami i lodem, zwłaszcza w pociągach dużej prędkości, na zanieczyszczonych torowiskach i w ekstremalnych temperaturach.

Przykład

Podczas surowych zim, śnieg i lód gromadzą się na rurach osłonowych i powodują drastyczny wzrost ich wagi. Ekstremalnie niskie temperatury powodują, że materiał, z którego wykonane są rury, staje się kruchy. W tej sytuacji naprężenia mechaniczne, takie jak drgania i wstrząsy, łatwo mogą spowodować pękanie rur z konwencjonalnym zbrojeniem. Aby chronić nasze produkty w tak ekstremalnych warunkach, opracowaliśmy specjalne rozwiązanie, którego zastosowanie pozwala nam wysunąć się o krok przed konkurencję. Zalety naszego specjalnego rozwiązania dotyczą nie tylko samych rur osłonowych, ale także wodoodpornych i hermetycznych miejsc połączeń rur, czujników i złączy. Te elementy nie powinny podlegać skręcaniu w trakcie instalacji. Dzięki opatentowanemu przez firmę NORIS obrotowemu złączu, wszystkie czujniki i wtyczki mogą być obracane o 360°. Sprawia to, że nasze zestawy czujników można zainstalować niezwykle łatwo.

Kierownik Działu EkoMobilności

Tomasz Barwicki
tel. +48 58 660 95 75
mob. +48 600 489 733
tba@bibusmenos.pl