Systemy Zarządzania Pętlą lub Zajezdnią HANNING & KAHL

Zanim tramwaje wyjadą na trasę, trzeba szczegółowo zaplanować i skoordynować wszystkie codzienne operacje obsługowe oraz czasy wyjazdu wagonu na linię. Również wybór miejsca postojowego wagonu jest bardzo ważny, aby zapewnić wyjazd tramwaju zgodny z rozkładem.  Funkcje te zapewnia System Zarzadzania Zajezdnią (Depot Management System)

Główne funkcje systemu :

 • Administrowanie taborem zgodnie z rozkładem jazdy
 • Identyfikacja taboru oraz jego wizualizacja w systemie
 • Planowanie i monitoring rozmieszczenia pojazdów w zajezdni
 • Monitoring gotowości technicznej wagonów
 • Monitoring prac serwisowych i obsługowych
 • Monitorowanie wolnych miejsc parkingowych
 • Kontrola przejazdów w obrębie zajezdni lub pętli
 • Monitoring obecności kierowców
 • Dynamiczne zarządzanie personelem zajezdni 
 • Przekazywanie danych  do innych systemów

Oprogramowanie

System sterowania pętlą lub zajezdnią jest zwizualizowany na monitorze dyspozytora przy pomocy graficznego wektorowego interfejsu O&O (Operate & Observe). System pokazuje układ torów na pętli lub zajezdni z naniesionymi nań elementami blokad torowych, instalacji sygnalizacji świetlnej, instalacji wskazującej kierunki ustawienia zwrotnic, ogrzewania, barier lub bram.

Operate & Observe zapewnia dyspozytorowi:

 • Ustawienie tras przejazdu
 • Włączanie lub wyłaczanie systemu
 • Zdalne ustawianie kierunków poszczególnych zwrotnic
 • Konfigurację ogrzewania
 • Wizualizacją elementów trasy
 • Generownie alarmów w przypadku awarii lub powiadomień o zdarzeniach
 • Identyfikacje użytkownika
 • Zapis danych systemu oraz zapis zdarzeń na pętli lub zajezdni
 • Wizualizacja oraz  status tras przejazdu tramwaju na pętli lub zajezdni

Kontrolery sterowania 

Realizacja zdań przedstawionych powyżej realizowana jest poprzez dedykowane kontrolery sterujące pętlą lub zajezdnią. 

Użytkownik systemu sterowania H&K odnosi konkretne korzyści

 • Dostaje podstawowy projekt rozwiązania kolizji torowych na pętli lub zajezdni przy „jeździe na wzrok” zgodnie z normami (AK 4/ SIL 2 lub AK 6/ SIL 3)
 • Ma możliwośc wybrania dróg przejazdu tramwaju na pętli lub zajezdni centralnie lub lokalnie
 • Odwołanie wybranych tras przejazdu
 • Nowoczesne zdalne wybieranie tras lub lokalne przy pomocy paneli sterowniczych
 • Ustawienie kilku tras jednocześnie i możliwość częściowego odwołania ustawionej trasy
 • Możliwość zdalnego przestawienia pojedynczej zwrotnicy
 • Integracja z systemem zarządzania zajezdnią
 • Przekazywanie danych po sieci LAN i WAN
 • Realizacja wszystkich możliwych przejazdów na które pozwalają możliwości geometrii pętli lub zajezdni
 • Identyfikacja pojazdów poprzez systemy HCS-R, HCS-V, HCS-P, HCS-Z or VETAG, VECOM, IMU, ZUB i inne do automatycznego wybierania trasy.
loading...
 • Systemy Sterowania na Pętli i Zajezdni HANNING & KAHL
 • Systemy Sterowania na Pętli i Zajezdni HANNING & KAHL

Kierownik Działu Techniki Szynowej

Tomasz Barwicki
tel. +48 58 660 95 75
mob. +48 600 489 733
tba@bibusmenos.pl