Smarownica do torowisk tramwajowych BMsmt

Urządzenie typu BMsmt jest to całkowicie automatycznie sterowana smarownica torowa przeznaczona do smarowania szyn. Urządzenie służy do podawania smaru na szyny, w celu zmniejszenia ich zużycia oraz zminimalizowania hałasu wywołanego przejazdem pojazdów szynowych na łukach o małym promieniu.

Smarownica działa w następujący sposób: na torowisku umieszczany jest czujnik, który reaguje na przejazd tramwaju i wydaje polecenie do smarowania. W chwili, kiedy pompa pracuje, smar jest podawany do torowiska. Ustawiając długość czasu działania pompy, z dokładnością do 1 s, decydujemy o ilości smaru, który trafi do torowiska. Smar jest następnie rozprowadzany z miejsca smarowania za pomocą kół tramwaju na odcinku 100-500 metrów.

Smarownica torowa może być zasilana na trzy sposoby, w zależności od wymagań klienta:

 • za pomocą paneli fotowoltaicznych, które montowane są do słupów trakcyjnych na specjalnej konstrukcji stalowej
 • za pomocą zasilacza 230 VAC/24 VDC
 • z trakcji, za pomocą przetwornicy 600 VDC/24 VDC.

Przy zasilaniu urządzenia smarującego z trakcji, szafka przetwornicy zamocowana jest na słupie trakcyjnym na wysokości 3-3,5 m w celu ograniczenia dostępu osób trzecich. Szafka smarownicy montowana na dole słupa trakcyjnego lub na fundamencie poza torowiskiem w celu optymalnego dostępu do urządzenia. Takie rozwiązanie pozwala uniknąć niebezpiecznego napięcia trakcyjnego w miejscu uzupełniania smaru.

Urządzenie smarujące składa się z wandaloodpornej szafki, w której, w zależności od modelu, znajduje się:

 • pompa ze zbiornikiem na smar
 • przetwornica napięcia
 • sterownik Siemens
 • regulator napięcia
 • wyłącznik elektroniczny
 • czujnik serwisowy ilości smaru
 • wskaźnik ciśnienia
 • kanały elektryczne.

Opcjonalnie urządzenie smarujące może być wyposażone w następujące elementy:

 • czujnik deszczu, który wyłącza urządzenie w czasie opadów deszczu
 • moduł GSM, który służy do wysyłania wiadomości sms/e-mail w momencie wystąpienia niskiego poziomu smaru
 • moduł GPRS, który służy do komunikacji z urządzeniem smarującym poprzez dedykowaną aplikację na PC lub smartfon, w celu zdalnego ustawienia i regulacji urządzenia.

Rys. 1 – Szafka sterująca z wizualizacją masztu, panelem fotowoltaicznym oraz modelem szyny. 

Rys. 2 – Schemat układu smarownicy BMsmt

Rys. 3 – Widok okna „mapa” w aplikacji do zarządzania smarownicami.

W celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania całego systemu należy stosować w ramach urządzenia smar zalecany przez producenta. Cały proces nanoszenia regulowany jest poprzez ilość smaru, czas impulsu, ciśnienie w systemie smarowania i styk koła z szyną, zwłaszcza na łukach szynowych. Dla łuków o różnych promieniach należy zastosować różne ustawienia elementów sterujących nanoszenie smaru. Poprzez otwory nawiercone w szynie dozowany jest smar, który dzięki swoim właściwościom plastycznym rozlewa się wzdłuż bocznej krawędzi szyny do miejsca styku koła - obrzeża z szyną. Na każde koło osi przejeżdżającego pojazdu szynowego zostaje naniesiona część dozowanego środka smarnego i po przetoczeniu koła środek smarny zostaje naniesiony na część szyny. W celu ochrony połączeń instalacji hydraulicznej i rurek podających przez otwory wywiercone w główce szyny smar, stosuje się stalowe skrzynki torowe przykręcane do szyn.

Rys.4 – Miejsce i sposób podawania smaru na szyny.

Kierownik Działu Techniki Szynowej

Tomasz Barwicki
tel. +48 58 660 95 75
mob. +48 600 489 733
tba@bibusmenos.pl