Cemp

Cemp to firma założona we wczesnych latach 50 XX w. we Włoszech. Była to jedna z pierwszych europejskich firm produkujących silniki przeciwwybuchowe i iskrobezpieczne.

Silniki te (używanych jest ich co najmniej milion na całym świecie), znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie istnieje zagrożenie wybuchem lub pożarem gazów, cieczy czy pyłów. Wyroby Cemp są w pełni dedykowane dla stref niebezpiecznych. Mogą pracować w wielu sektorach rynku, w tym w przemyśle petrochemiecznym i stoczniowym.

W ofercie posiadamy:

  • Silniki przeciwwybuchowe

Kierownik Działu Mechatroniki

Damian Rzyszczak
tel. +48 58 762 72 06
mob. +48 608 047 576
drz@bibusmenos.pl