Trendy i kierunki rozwoju druku 3D w nadchodzących latach

Wytwarzanie addytywne, nazywane popularnie drukiem 3D, stanowi bardzo dynamicznie rozwijającą się dziedzinę, oferującą coraz nowsze i doskonalsze rozwiązania optymalizujące procesy produkcyjne i poprawiające jakość wytwarzanych produktów. Przedsiębiorstwa z wielu dziedzin, jak zakłady produkcyjne czy dostawcy usług medycznych, systematycznie poszerzają praktyczne zastosowanie technologii druku 3D w swojej działalności. W przypadku takich przedsiębiorstw istotne jest śledzenie trendów technologicznych i branie ich pod uwagę planując przyszłe działania, procesy produkcyjne czy wytwarzane produkty. Pomocne w tym zakresie stają się gotowe dane dostarczane przez firmy analityczne. 

Jedną z firm publikujących prognozy dla sektora druku 3D jest firma Gartner – światowy lider wśród firm analitycznych, zajmujący się badaniami i doradztwem w dziedzinie technologii informatycznych oraz upowszechniający przewidywania na temat przyszłych trendów i zmian. Pod koniec 2018 roku firma opublikowała nowe wydanie krzywej Hype’u Gartnera (tzw. „Gartner Hype Cycle”), czyli wykresu ukazującego cykl zainteresowań nowymi technologiami oraz ich wykorzystywania przez poszczególne branże. Przedstawia się on następująco:

Źródło: https://www.fabbaloo.com/blog/2019/1/10/a-look-ahead-in-3d-printing-with-gartners-pete-basiliere

Wzdłuż krzywej Hype’u Gartnera zaznaczone zostały w odpowiednich miejscach poszczególne dziedziny związane z drukiem 3D, wraz z ikonką informującą o okresie, w ciągu którego dana dziedzina osiągnie dany etap (jest to kolejno: w ciągu mniej niż 2 lat, 2 do 5 lat, 5 do 10 lat lub powyżej 10 lat). Wykres podzielony został na pięć etapów zainteresowania daną technologią i można je kolejno wymienić jako:

  1. Innovation trigger” (spust innowacyjności) – przedstawia technologie, które dopiero się pojawiły, podobnie jak zainteresowanie nimi. Są to dziedziny wzbudzające najwięcej ekscytacji i entuzjazmu, a zarazem kontrowersji, których wprowadzenie do użytku jest raczej odległe w czasie, o ile w ogóle możliwe. Na wykresie zostały w tym etapie wymienione takie dziedziny, jak druk 3D w skali nano, druk leków, paliw, biodruk organów, czy nawet czterowymiarowy druk 4D (tworzenie wydruków mogących ulegać zmianom i modyfikacjom w zależności od sposobu oddziaływania na nie).
  2. Peak of inflated expectations” (szczyt zawyżonych oczekiwań) – tutaj oczekiwania na temat danej technologii osiągnęły najwyższy możliwy poziom. Na tym etapie wykresu znalazł się druk 3D w edukacji czy druk 3D w skali makro (wielkogabarytowy).
  3. Trough of disillusionment” (niecka rozczarowania) – następuje tutaj weryfikacja oczekiwań i wyobrażeń o danej technologii w odniesieniu do rzeczywistych jej ograniczeń. Na krzywej Hype’u Gartnera zawarte zostały techniki, takie jak druk 3D, produkcja końcowa i seryjna, druk 3D w lotnictwie, przemyśle zbrojeniowym, logistyce oraz druk narzędzi chirurgicznych czy implantów.
  4. Slope of enlightenment” (krzywa oświecenia) – w tym etapie następuje stopniowy powrót do wykorzystywania danej technologii i znajdowanie dla niej zastosowania mimo jej ograniczeń. Wykres obejmuje dziedziny, takie jak druk 3D w protetyce, motoryzacji, skanowanie 3D czy też technologie binder jetting i material jetting, jak PolyJet czy MJP.
  5. Plateau of productivity” (płaskowyż wydajności) – technologia jest popularna i już wkrótce będzie wykorzystywana na co dzień – na krzywej są to jednostki usługowe specjalizujące się w druku 3D, oprogramowanie służące do projektowania 3D, a także wytłaczanie materiału (maszyny pracujące w technologii FDM).

Nie ulega wątpliwości, że największą popularnością w zakresie wykorzystywania druku 3D cieszy się obecnie branża przemysłowa. Jak twierdzą prognozy firmy Gartner (https://blogs.gartner.com/pete-basiliere/2019/01/03/3d-printing-accelerates-4d-printing-gets-started/), szczególną rolę grać tutaj będą technologie oparte o druk 3D w metalu. Do 2020 roku elementy drukowane z tego materiału nabiorą kluczowego znaczenia w zakresie dostarczania części zamiennych na rynek komercyjny, w branży wojskowej, lotniczej czy nawet na rynek konsumencki.
 

Bez względu na kierunki zmian technologii wytwarzania addytywnego, można łatwo przewidzieć, że będzie się ona w dalszym ciągu szybko rozwijać oraz poszerzać sposoby i zakres zastosowania w wielu dziedzinach. Stale powstają nowe maszyny, dostępna jest coraz większa liczba materiałów, drukowane elementy są coraz bardziej wytrzymałe, a proces druku staje się coraz szybszy. Prognozy dotyczące sektora druku 3D jasno pokazują, że główne zastosowanie tej technologii opierać się będzie nie tylko na szybkim proptypowaniu, ale w coraz szerszym zakresie na wytwarzaniu funkcjonalnych części. 

Ogromny potencjał technologii addytywnej kryje się w zupełnie nowych zastosowaniach, czyli w tworzeniu rzeczy, których nie można było do tej pory wykonać oraz z materiałów, których nikt nie był w stanie użyć. Dlatego też najbardziej innowacyjni przedstawiciele różnych branż prowadzą intensywne badania, starając się odnaleźć i wykorzystać pełnię możliwości zapewnianych przez technologie związane z drukiem 3D, tak by uzyskać w ten sposób przewagę konkurencyjną na rynku.

XI edycja Dni Druku 3D w Kielcach

W dniach 26-28 marca 2019 r. odbędzie się kolejna edycja targów Dni Druku 3D – największego wydarzenia w Polsce poświęconego technologiom przyrostowym i skanowaniu w technologii 3D. Wydarzenie, które rozpoczęło swoją historię w kieleckim klubie studenckim „WSPAK”, dziś gromadzi z roku na rok coraz większą liczbę wystawców i zwiedzających, systematycznie potwierdzając swoją silną pozycję w branży. Udział w imprezie biorą profesjonalne firmy zajmujące się drukiem i skanowaniem 3D, wszyscy znaczący producenci drukarek 3D z Polski, jak również dystrybutorzy sprzętu i maszyn zagranicznych oraz inne podmioty związane z dziedziną szybkiego prototypowania.

Zeszłoroczna ekspozycja objęła swoją powierzchnią jedną pełną halę wystawienniczą, gromadząc w ciągu trzech dni niemal 12 tysięcy odwiedzających.

Najbliższa edycja będzie z pewnością wyjątkowa z racji rozpoczynających się w Polsce kolejnych programów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej. Wiele podmiotów związanych z przemysłem czy edukacją będzie poszukiwało możliwości wdrożenia nowych technologii z branży druku 3D.

W czasie tegorocznego wydarzenia, podobnie jak w poprzednich dwóch edycjach, zostanie zorganizowany Konkurs dla Wystawców. W ramach konkursu, niezależna komisja oceni zgłoszone podczas targów projekty oraz wybierze najlepsze produkty i rozwiązania, które zostaną nagrodzone statuetkami i wyróżnieniami.

Dni Druku 3D od 2014 roku są częścią tzw. Przemysłowej Wiosny w Targach Kielce, w skład której wchodzą imprezy tematyczne pozwalające na przekrojowe poznanie najnowszych rozwiązań dla przemysłu w szerokim spektrum technologii. Całość będzie miała miejsce na siedmiu bezpośrednio połączonych ze sobą halach wystawienniczych, a dzięki rekordowemu zainteresowaniu wśród wystawców, dostawiona zostanie również specjalna hala mobilna. Warto dodać, że na wszystkie wydarzenia Przemysłowej Wiosny obowiązuje wspólny bilet. 

Zapraszamy serdecznie do udziału w wydarzeniu!

Organizatorzy: Stowarzyszenie Innowacyjnych Technologii SIT POLSKA oraz Targi Kielce S.A.

Więcej informacji o Dniach Druku 3D: 
www.dnidruku3d.pl
www.targikielce.pl

Adres:
TARGI KIELCE Sp. z o.o.
ul. Zakładowa 1
25-672 Kielce
Polska

Symulator łodzi ratunkowej

Pod koniec 2018 roku Dział Projektowy firmy BIBUS MENOS, wraz z firmą SYMS, zrealizował projekt symulatora łodzi ratunkowej dla Instytutu Technologicznego w Meridzie (Meksyk). Symulator pozwala na wykonywanie ćwiczeń przez 10 osób jednocześnie. W zakresie prac naszej firmy było m.in. wykonanie automatyki sterującej ruchami szalupy, układu hydraulicznego napędu, żurawia ewakuacyjnego, a także montaż i testy.

 

Zapraszamy do zapoznania się z pełnym opisem realizacji:

Z życia firmy

Nasza firma w gronie laureatów konkursu Lider Polskiego Biznesu

Znaleźliśmy się w gronie laureatów 27. edycji konkursu Lider Polskiego Biznesu organizowanego przez Business Centre Club. Otrzymaliśmy nominację za bardzo dobre wyniki finansowe, konsekwentny rozwój oraz budowanie wizerunku firmy odpowiedzialnej społecznie.

Prestiżowy tytuł "Premium Partner" w programie partnerskim firmy Danfoss

Po raz pierwszy w historii firmy zostaliśmy wyróżnieni prestiżowym tytułem „Premium Partner” w ramach programu partnerskiego Danfoss Power Solutions Partner Excellence Program 2019, który prowadzony jest przez firmę Danfoss - jednego z naszych kluczowych dostawców.

Kontakt:

Kierownik Działu Drukarek 3D

Tomasz Weis
tel. +48 58 762 72 18
mob. +48 662 037 193
tw@bibusmenos.pl

Produkty polecane w tym miesiącu:

EOS Formiga P110
Produkcyjna drukarka 3D SLS w najmniejszym wydaniu.

Sintratec S1
Profesjonalny system SLS w biurowym, kompaktowym formacie.

Drukarka 3D do metalu EOS M290
Szeroki wybór materiałów i wiele zastosowań
w optymalnej formie.