Elektroniczne urządzenie kontrolne BMGZ

Elektroniczne urządzenie kontrolne dokonuje obliczeń i pomiarów wydajności taśmociągu. Następnie jest podłączane do zasilacza.

Tarowanie wagi

Elektroniczne urządzenie kontrolne posiada automatyczny program wagowy, który po naciśnięciu przycisku, automatycznie oblicza wartość masy.

Kalibracja

Kalibracja musi zostać przeprowadzona podczas wstępnego rozruchu wagi taśmowej. Można to uczynić metodą ważenia różnicowego ,np.: przy użyciu skalibrowanej platformy wagowej.

Cechy

  • Wyświetlanie całkowitej wartości dostarczonej masy [t].
  • Wyświetlanie dziennej wartości dostarczonej masy [t].
  • Wyświetlanie bieżącej wydajności urządzenia [t/h].
  • Wyświetlanie wartości prędkości taśmy [m/s].
  • Analogowy sygnał wyjściowy jest proporcjonalny do wydajności urządzenia.  
  • Zapewnia przesłanie sygnału wyjściowego do licznika elektronicznego.
  • Daje możliwość wydrukowania otrzymanych wyników.
  • Możliwość posługiwania się interfejsem RS232/485, ewentualnie interfejsem PROFIBUS.
  • Istnieje możliwość podłączenia do urządzenia elektronicznego BMGZ620/621 dwóch wałków pomiarowych.
loading...

Specjalista ds. Techniczno-Handlowych

Monika Rembisz
tel. +48 17 860 11 32
mob. +48 602 554 180
mre@bibusmenos.pl