Zawory bezpieczeństwa 3/2 szybkiego odpowietrzenia serii MX SAFEMAX

Nowa seria zaworów bezpieczeństwaCamozzi została zaprojektowana zgodnie z Dyrektywą Maszynową 2006/42/EC. Spełniają one wymogi normy ISO 13849-1 odnoszącej się do bezpiecznej konstrukcji systemów sterowania wykonujących funkcje związane z bezpieczeństwem. Dzięki temu stanowią one idealne rozwiązanie do zastosowań o wysokich, jak i średnich wymaganiach bezpieczeństwa.

Zaletą zaworów MX Safemax jest prosta oraz pełna integracja z zespołami powietrza sprawdzonej i niezawodnej serii MX2. Kompatybilność z serią MX2 pozwala na skonfigurowanie zaworów bezpieczeństwa jako część zespołu przygotowania powietrza, bądź jako pojedynczy element. 

Występują dwie wersje zaworów: 

  • zawór pojedynczy sklasyfikowany w kategorii 2 – może osiągnąć poziom zapewnienia bezpieczeństwa „Performance Level” D,
  • zawór dwukanałowy sklasyfikowany w kategorii 4 – może osiągnąć poziom zapewnienia bezpieczeństwa „Performance Level” E.

Zasada działania:

Podczas pracy, przy przyłożonym napięciu do cewki, port (1) jest połączony z portem (2). Natomiast w stanie spoczynkowym port (2) połączony jest z odpowietrzeniem (3). W przypadku zaniku napięcia na cewce suwak znajduje się w pozycji spoczynkowej. Jeśli zawór został uszkodzony, istnieje prawdopodobieństwo, że suwak nie zostanie przesterowany do pozycji, w której urządzenie zostanie odpowietrzone. W celu wczesnego wykrycia oraz zapobiegnięcia awarii zawory zostały wyposażone w zintegrowany czujnik wykrywający położenie suwaka i umożliwiający szybkie odpowietrzenie oraz wyłączenie układu. Sytuacja, w której czujnik jest nieaktywny oraz nie jest podawane napięcie na cewkę, oznacza awarię układu.

Menedżer Produktu Camozzi

Dawid Stolicki
tel. +48 22 753 92 92
mob. +48 734 496 337
dst@bibusmenos.pl