Rubena

RUBENA jest specjalistą w zakresie kontroli wibracji oraz liniowego przemieszczania mas, produkując formowane elementy gumowe i pierścienie uszczelniające. Rozwój i produkcja komponentów gumowych, modułów i systemów, osiągana jest poprzez ścisłą współpracę z różnymi producentami i ich dostawcami. Jako producent Rubena wchodzi w skład grupy CGS należącej obecnie do koncernu TRELLEBOR i odpowiada za ciągłe doskonalenie procesów produkcji i samych produktów, dostarczając wartość dodaną we współpracy ze swoimi klientami.

W ofercie posiadamy:

Menedżer Produktu Yamada

Sławomir Grzywna
tel. +48 61 842 91 27
mob. +48 602 278 954
sg@bibusmenos.pl